Wstęga dolna o gr. od 100 µm do 180 µm
o różnym składzie poliamidu oraz polietylenu w zależności od zapotrzebowania i głębokości tłoczenia.

Wstęga górna z folii:

PA/PE,  OPA/PE,  PET/PE o gr. 70 µm,  75 µm do 100 µm.

Wstęga dolna o grubości od 100 µm do 180 µm o różnym składzie poliamidu i polietylenu w zależności od zapotrzebowania i głębokości tłoczenia.

Folia do automatów pakujących